NOP Safety Services BV 


Teaching a growth mindset creates motivation and productivity in the worlds of business, education, and safety. It enhances relationships 

Iedere onderneming heeft te maken met eisen uit wet- en regelgeving op het gebied van veiligheidsbeleid, gezondheid, welzijn en milieu.

Veiligheidskundigen kunnen signaleren waar in bedrijven processen aangescherpt of verbeterd kunnen worden.

Dé veiligheidskundige bestaat niet. Veiligheidskunde is een zeer breed begrip en een onmisbare expertise in alle bedrijfstakken, van gezondheidszorg tot chemische industrie en dienstverlening.

Als veiligheidskundig adviesbureau, gespecialiseerd in projectbegeleiding op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, ondersteunt NOP Safety Services BV u als bedrijf of instelling bij het ontwikkelen, onderhouden en uitdragen van het veiligheidsbeleid. Daarnaast kunnen wij u bijstaan bij het oplossen van vraagstukken over gezondheid, welzijn en milieu.

Veiligheid en gezondheid


Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is in 2017 het aantal arbeidsongevallen voor het vijfde jaar op rij gestegen met 7% ten opzichte van het jaar ervoor. Veel arbeidsrisico’s komen voort uit onveilig gedrag of een onveilige omgeving.

Een werkgever is verantwoordelijk voor een veilig en gezond werkklimaat. Dit wil zeggen dat de werkgever de risico’s van werkzaamheden in kaart moet brengen, maatregelen moet opstellen en implementeren en toezicht moet houden op het naleven van deze maatregelen. Ook dient een werkgever het beleid te evalueren en voorlichting en instructies te geven over de risico’s van het hierop gebaseerde preventiebeleid. 

Wij zijn deskundig in het in kaart brengen en beheersen van veiligheidsrisico’s op de werkplek. U kunt hierbij denken aan: 

•    Betrokkenheid bij het opstellen van een V&G-plan (Veiligheids- en gezondheidsplan)

•    Ongevalsonderzoek (Tripod-methodiek)

•    Betrokkenheid bij het opstellen van een HAZOP (HAZard and OPerability)

•    Het opstellen van een brandveiligheidsscan

•    Het opstellen van een BHV-plan, calamiteitenplan of bedrijfsnoodplan

•    Het uitvoeren van werkplekinspecties

•    Het opstellen van een Taak-risico-analyse

•    Het uitvoeren ATEX-onderzoek

© copyright  2019  by NOP Safety Services BV     |     Algemene Voorwaarden     |     Privacy Statement